หน้าแรก ประวัติ สินค้าและเบี้ยประกัน วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน สมัครสมาชิก บริการของเรา ติดต่อเรา ติดต่อบริษัทประกันภัย

บริการหลัก

 

สาขาบริษัทศรีกรุงฯ

 

บริษัทประกันภัย

 

 

ค้นหาไปรษณีย์

ตรวจสอบค่าภาษีรถยนต์

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


   
    

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บาท ในปี พ.ศ.2518 ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถึง 55.6% เป็นผลทำให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 มติคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังกระจายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเหลือเพียง 5.24 % ต่อมาได้แปรรูปและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และพร้อมที่จะแข่งขันในภาวะการแข่งขันเสรีของธุรกิจประกันภัย


ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-248-0059, 02-643-2900

02-248-7850

02-643-2121 กด 1 02-248-0059 กด 1

http://www.dhipaya.co.th