หน้าแรก ประวัติ สินค้าและเบี้ยประกัน วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน สมัครสมาชิก บริการของเรา ติดต่อเรา ติดต่อบริษัทประกันภัย

บริการหลัก

 

สาขาบริษัทศรีกรุงฯ

 

บริษัทประกันภัย

 

 

ค้นหาไปรษณีย์

ตรวจสอบค่าภาษีรถยนต์

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์          เบอร์แจ้งเคลม บริษัทประกันภัย

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-285-8888 หรือ 1620

 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-309-5888

 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

02-022-1100

 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

02-238-0837

 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-648-6666 ต่อ 6512-6518

 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-686-8616

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-643-2121 กด 1

 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-670-4444 กด 1

 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-640-4500

 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-209-3299

 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-878-7000

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-630-9055 หรือ 1352

 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-911-4488

 บริษัท ประกันภัยคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

02-257-8080

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

02-695-0700

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1484

 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-641-3500 หรือ 1557

 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-657-2555 หรือ 02-657-2525

 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-792-5555 กด 1 หรือ 1729 กด 1

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1596

 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-638-9333 หรือ 02-305-8510

 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-267-7777 หรือ 1726

 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

02-254-9977 หรือ 02-869-3333

 บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-788-8000 หรือ 02-788-8888 กด 1

 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-206-5488 ต่อ 02-203-9700

 บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-620-8000

 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-247-9261

 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1790

 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

02-649-1999

 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-613-0123 กด 1

   บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

02-2029572 , 02-202-9585

 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

02-206-5466