หน้าแรก ประวัติ สินค้าและเบี้ยประกัน วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน สมัครสมาชิก บริการของเรา ติดต่อเรา ติดต่อบริษัทประกันภัย

บริการหลัก

 

สาขาบริษัทศรีกรุงฯ

 

บริษัทประกันภัย

 

 

ค้นหาไปรษณีย์

ตรวจสอบค่าภาษีรถยนต์

ค้นหาอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

ค้นหากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

 

      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 มิตรแท้ประกันภัย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ
บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย และ คลังสินค้า จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรก
ในประเทศไทย ในระยะแรก บริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการ ให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจร
ทั้งประกันชีวิตและประกัน วินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง และ ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น
จนถึงปัจจุบัน กว่า 60 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มสูงถึง 1,418,425,000 บาท

 

ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-640-7777

02-640-7799

02-640-7777

http://www.mittare.com